Хэлний чадвар: Англи хэлээр унших, ойлгох чадвар сайн, ярих чадвар дунд зэрэг
Нас: 29
Төрсөн газар: Хөвсгөл аймаг
Амьдардаг хот, дүүрэг: Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Жолоо барих ангилал: B
Жолоо барьсан туршлага: 6 жил

Хэлний чадвар: Англи хэлээр унших, ойлгох чадвар сайн, ярих чадвар дунд зэрэг
Нас: 37
Төрсөн газар:
Амьдардаг хот, дүүрэг: Улаанбаатар хот
Жолоо барих ангилал:
Жолоо барьсан туршлага:

Хэлний чадвар:
Нас: 60
Төрсөн газар: Хөвсгөл аймаг
Амьдардаг хот, дүүрэг: Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Жолоо барих ангилал:
Жолоо барьсан туршлага: 30 жил

Хэлний чадвар: Англи хэлээр унших, ойлгох чадвар сайн, ярих чадвар дунд зэрэг
Нас: 29
Төрсөн газар: Улаанбаатар хот
Амьдардаг хот, дүүрэг: Уб хот, Баянгол дүүрэг
Жолоо барих ангилал: ВС
Жолоо барьсан туршлага: 10 жил

Холбоо барих

Хөвсгөл аймаг

Мөрөн хот 8-р баг

Утас: 8855-6979,

Email: dalaieej@gmail.com

Facebook: www.fb.com/murenaylal

Webiste: www.dalaieej.mn

Скачать шаблоны для joomla 3.4.